Webshops & hjemmesider

En webshop eller hjemmeside er en forretningskritisk platform for en virksomhed.

Vi gør os umage med at forstå både virksomhedens og kundernes behov, så vi kan komponere en løsning, der både harmonerer med udgangspunktet og målsætningerne.

En stærk og afstemt digital platform er et afgørende element for din digitale succes, og vi er med dig fra start til slut.

Webshops & hjemmesider

 • Custom udvikling
 • Frontend-programmering
 • Backend-programmering
 • Webdesign
 • WordPress
 • WooCommerce
 • Shopify
 • Mobiloptimerede løsninger
 • Integrationer / API’er
 • SSL / HTTPS
 • HTML / CSS / JavaScript
 • C# / Python / PHP
 • MSSQL / MySQL
 • UX / UI / CX

Optimering & vedligeholdelse

 • Hastighedsoptimering
 • Systemopdateringer
 • Designændringer
 • Webtilgængelighed
 • Implementering af features
 • Sikkerhedsoptimering
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Teknisk SEO

Rådgivning & workshops

 • Digital sikkerhed
 • GDPR & cookies
 • Valg af system
 • Opkvalificering & uddannelse
 • Valg af hostingleverandør
 • Afklaring af tekniske krav

Sådan arbejder vi

En succesfuld webshop eller hjemmeside skabes ved at indhold, struktur, design m.m. komplimenterer hinanden i forhold til den samlede røde tråd i budskabsformidlingen.

Herunder ses en oversigt over vores komplette proces for udarbejdelsen af en typisk webshop eller hjemmeside fra bunden. Oversigten giver et indblik i de forskellige mekanismer og faser, et typisk projekt består af. På detalje-plan kan der være stor variation fra projekt til projekt, men den overordnede process gør sig gældende i langt de fleste af vores samarbejder.

1 Den uforpligtende samtale

Dette er det første kontaktpunkt, hvor vi får præsenteret den potentielle opgave, og hvor vi i grove træk afstemmer rammer og forventninger. Det foregår typisk telefonisk eller digitalt.

2 Workshoppen

Typisk afholdes en workshop som næste skridt, hvor vi opnår en solid forståelse af kundens virke, og hvor vi går i dybden med drøftelserne af alt fra valg af løsning, muligheder, faldgruber, skalering, målsætninger, økonomi mm. På baggrund af en workshop udarbejdes typisk et fast tilbud med en tilhørende tidsramme for projektet. En workshop er en betalt ydelse.

3 Identitetsfasen

Når alt er afstemt på overordnet basis, og når et tilbud er accepteret, påbegyndes en fase med research, indsigtsopnåelse og brainstormning af interne og eksterne faktorer, der er afgørende for definering af virksomhedens identitet. På baggrund heraf udvikles en visuel identitet og en retning for budskabsformidling.

4 Planlægningsfasen

I denne fase defineres den grundlæggende informationsstruktur gennem såkaldt wireframing. Her formes ligeledes det overordnede layout for webshoppen eller hjemmesiden. Formålet med fasen er at skabe en fast ramme for form og indhold, så design, tekstindhold mv. kan udarbejdes og senere implementeres.

5 Designfasen

Med udgangspunkt i wireframes og mockups implementeres elementerne fra den visuelle idenitet sammen med øvrige grafiske elementer, der understøtter den visuelle formidling. Fasen ender ud i et endeligt design, der præsenteres og godkendes af kunden. Når designet er godkendt, formidles det til vores programmører.

6 Udviklingsfasen

I denne fase udvikles den færdige løsning, hvor de aftalte teknologier anvendes, og hvor designet kodes. Ofte bygger vi løsningen på et domæne, hvor kunden kan følge med i implementeringen af design, funktionaliteter mv.

7 Lanceringsfasen

Inden lancering gennemtestes løsningen på forskellige browsere og enheder, således der er sikkerhed for, at den er responsiv, mobilvenlig og funktionsdygtig i relation til de mange variabler, der indes. Løsningen ligges live, når alt er testet, og når vi har fået den endelige godkendelse fra kunden.

8 Vedligeholdelse

Når platformen er live, kan det være nødvendigt at aftale en form for vedligeholdelsesaftale, hvis man som kunde ikke selv kan eller vil stå for det. Vedligeholdelse kan eksempelvis dække over opdatering af plugins, system-version, backups m.m.

9 Digital markedsføring

Det er ofte, at vi ikke kun levere en isoleret og enkeltstående løsning. Som regel ønsker vores kunder assistance i forhold til at formidle deres budskaber effektivt på tværs af både medier og platforme. Derfor angriber vi ethvert projekt med en holistisk tilgang, hvor vi indtænker markedsføring i grundstrukturen af enhver webshop- eller hjemmesideløsning, så fundamentet for en stærkt digitale tilstedeværelse og online synligheder er på plads.

Lad os sammen skabe en stærk digital platform for din virksomhed

Kontakt os

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet i forbindelse med webshops & hjemmesider.

Hvad koster en webshop eller hjemmeside?

Vi arbejder ikke med pakkeløsninger, hvor virksomhedens behov skal passe ned i en foruddefineret ramme for en løsning. I stedet tilpasser vi løsningen til den enkelte virksomhed, og de forhold der gør sig gældende.

En fast pris på en webshop eller hjemmeside kan først gives, når vi har opnået en forståelse for bl.a. virksomheden, målsætningerne og kravspecifikationer til platformen. Denne forståelse opnås typisk gennem en indledende workshop.

Vi har leveret løsninger fra 10-15.000 kr og op til 400.000 kr. alt efter omfang og kompleksitet. Mindre hjemmesider ligger i prisklassen 10-25.000 kr., og større platforme eller webshops med diverse custom features ligger typisk i prisklassen fra 100.000 kr. og opefter.

Hvilke omkostninger er der ved at have en webshop eller hjemmeside?

De løbende omkostninger ved at have en webshop eller hjemmeside afhænger i høj grad af typen, omfanget og kompleksiteten af den løsning, man har valgt. Alt dette er noget, vi hjælper vores kunder med at navigere i. Helt overordnet set vil der typisk være de følgende typer udgifter forbundet ved at have en webshop eller hjemmeside:

 • Domæneafgift
 • Server / webhotel
 • SSL certifikat (hvis dette ikke er inkluderet i sit webhotel)
 • Mail (hvis denne ikke er inkluderet i sit webhotel)
 • Betalingsgateway & indløser (kun aktuelt ift. webshops)

Hvor vigtig er en hurtig webshop eller hjemmeside?

En hurtig webshop eller hjemmeside er yderst vigtig af flere årsager:

 • Det sender et signal om, at man er professionel og ønsker at levere en god oplevelse til sine besøgende
 • Det kan bidrage til flere konverteringer som følge af den gode brugeroplevelse
 • Det har indflydelse på Googles rangering af hjemmesiden i søgeresultaterne
 • Det påvirker helhedsindtrykket af virksomheden og styrker eventuelle markedsføringstiltag, der sender trafik til hjemmesiden
 • Det sikrer, at man belaster serveren mindst muligt, så man kan have flest muligt besøgende på sin hjemmeside, der alle kan få en god oplevelse

Er det muligt at få optimeret sin webshop eller hjemmeside hos jer?

Ja. Det sker ofte, at vi træder til og assistere virksomheder med at optimere på en eksisterende webshop eller hjemmeside. Typisk udfører vi de følgende typer af optimeringer på eksisterende platforme:

 • Hastighedsoptimering (f.eks. databaseoptimering, serveroptimering samt frontend og backend optimering)
 • Optimering af informationsstruktur & navigering
 • Designoptimering
 • Optimering af platform til mobil-enheder
 • Fejl- og funktionssikring (f.eks. hvis et element ikke virker korrekt i en bestemt browser)

Ejer man selv sin hjemmeside eller shop?

Hos os er der ingen form for udlejning af løsning, binding eller andet. Det er vigtigt for os, at virksomheden ikke bliver låst hos os, og vi stræber efter at skabe så fleksible og gennemsigtige løsninger, som det overhovedet kan lade sig gøre.

Det vil derfor altid være muligt at få sin løsning med, hvis man på et tidspunkt ønsker anden leverandør, eller hvis man får ressourcer inhouse til at kunne varetage platformen.

Hvis systemet og platformen er udviklet i vores selvudviklede systemer, så får kunden altid fuld brugsret og også ophavsret på de specifikke dele af løsningen, der dækker over den unikke forretningslogik. Vi er også istand til at udvikle unikke elementer eller systemer fra bunden, hvor 100% ophavsret gives. Dette er noget som aftales ved det gældende projekt.

Udvikles løsningen på en open-source-platform (f.eks. WordPress), har WordPress naturligvis ophavsret.

Ønsker du at tale med en specialist?

Billede af Mikkel Diamant Madsen - Partner og webdudvikler i MULD Digital.

Mikkel Diamant Madsen Partner og webudvikler

+45 44 12 93 58 mdm@muld.digital